Imadium

Nowe rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących cd.

Email Drukuj

Drugi ważny punkt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących:

Do dnia 31 lipca 2019 roku podatnicy prowadzący dotychczas ewidencję na kasach fiskalnych, zobowiązani są do zmiany oznaczeń literowych stawek podatku na urządzeniach.

W skrócie:

A oznaczało podatek VAT 23% i tak zostaje

B oznaczało podatek 8% i tak zostaje

C oznaczało 0% a teraz jest 5%

D oznaczało 5% a jest 0%

i stawka zwolniona była G a jest E.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich użytkowników kas, również tych zwolnionych z VAT. Proszę zauważyć, że dotychczas przy każdym zaprogramowanym towarze/usłudze była literka G, a teraz ma być E.

Jeśli ktoś "rozumie i czuje" jak działa kasa, można samemu zmienić jej te ustawienia, nie trzeba wzywać serwisu. Tylko uwaga: w kasie możliwa jest zmiana stawek VAT tylko 30 razy, potem kasa się blokuje, czyli pamięć fiskalna do wymiany (a w kasach dwurolkowych nawet pamięci fiskalnej od 1 maja br. wymieniać już nie wolno). Później jeszcze trzeba zmienić oznaczenia literowe stawek przy towarach.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich użytkowników kas, również tych zwolnionych z VAT. Proszę zauważyć, że dotychczas przy każdym zaprogramowanym towarze/usłudze była literka G, a teraz ma być E, zatem każdy towar/usługę należy pojedynczo edytować i zmienić przypisaną literę oznaczającą aktualnie stawkę zwolnioną.

Poniżej odpowiednie fragmenty rozporządzenia, choć, jak zawsze, polecamy zapytać księgowego:

"§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję: ...

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób: a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%, b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%, c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%, d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%, e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku, f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

6) przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 5; ...

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług."

 

Dodaj komentarz


Menu witryny

certyfikat
Created by SoftMatrix