Imadium

Nowe rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących cd.

Email Drukuj

Trzeci ważny punkt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, dotyczy zmiany serwisu, sprawującego opiekę nad kasą fiskalną. Tylko do 30 czerwca 2019 roku wymagana jest zgoda serwisu centralnego na taką zmianę. Od 1 lipca 2019 roku można jej dokonać, zgłaszając się do odpowiedniego dla siebie serwisu, widniejącego w wykazie aktualnych serwisantów, a potem w ciągu 5 dni powiadomić o fakcie serwis główny.

Poniżej odpowiednie fragmenty rozporządzenia:

"§ 9. 1. Podatnicy używający kas: ...

3. Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny. Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.

4. Podatnik dokonując zmiany, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów, o którym mowa w § 50."

 

Dodaj komentarz


Menu witryny

certyfikat
Created by SoftMatrix