Imadium

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Email Drukuj

Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych wnosi też Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Kasom rejestrującym jest poświęcone prawie 10 stron dokumentu (cały Rozdział 3), na których szczegółowo opisane są obowiązki użytkowników kas oraz podmiotów prowadzących serwis kas fiskalnych. Większość z ich jest wszystkim znana i stosowana, ale kilka rzeczy warto wyjaśnić. Generalnie przepisy określają, że przegląd techniczny kasy powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 2 lata. Polscy producenci dają jednak gwarancję 5 lat na pamięć fiskalną pod warunkiem wykonywania przeglądów rocznych (które zazwyczaj są o połowę tańsze a bardzo potrzebne kasom mało używanym). Roczny harmonogram ma jeszcze ten plus, że stanowi "wentyl bezpieczeństwa", gdy nam termin przeglądu się przesunie z przyczyn niezależnych, bowiem ustawa przewiduje karę 300 zł za brak przeglądu w terminie. Wykonując przeglądy co roku możemy sobie pozwolić na małe przesunięcia.

Poniżej odpowiednie fragmenty ustawy:

"6ka. W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł.

6l. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6j i 6ka, stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 6j i 6ka."

 

Dodaj komentarz


Menu witryny

certyfikat
Created by SoftMatrix