Imadium

Terminy wymiany kas na online (on-line)

Email Drukuj

Poniżej najważniejszy fragment ustawy, dotyczącej wymiany kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii lub kopii papierowej na tzw. kasy online:

"Art. 145b. 1. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do: a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. − do: a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. − do świadczenia usług: a) fryzjerskich, b) kosmetycznych i kosmetologicznych, c) budowlanych, d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, e) prawniczych, 15 f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu."

źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2503

 

Dodaj komentarz


Menu witryny

certyfikat
Created by SoftMatrix